ნინო ლომაძე_edited.jpg

ნინო ლომაძე 

საუკეთესო სტატია ონლაინ ან ბეჭდვით საინფორმაციო მედიაში

"მთის გოგოები"


ვასაძე სოფიო_edited.jpg

სოფიო ვასაძე

საუკეთესო აუდიო ან აუდიოვიზუალური სიუჟეტი სამაუწყებლო ან ონლაინ საიფორმაციო მედიაში

"Mosul - Tbilisi"


გოგელია ნატო_edited.jpg

ნატო გოგელია

საუკეთესო საგამოძიებო სტატია ბეჭდვით ან ონლაინ საინფორმაციო მედიაში

"მე ეკლესია ვარ და არ ვარ ვალდებული ინფორმაცია მოგაწოდოთ"


რამიშვილი ნინო_edited.jpg

ნინო რამიშვილი და თანაავტორი გიორგი მგელაძე

საუკეთესო საგამოძიებო აუდიო ან აუდიოვიზუალური სიუჟეტი სამაუწყებლო ან ონლაინ საინფორაციო მედიაში

„აგენტი პროვოკატორი“ ხელისუფლების სამსახურში 2“


კაკაბაძე ნინია_edited.jpg

ნინია კაკაბაძე

საუკეთესო ონლაინ ან ბეჭდური ბლოგი, ან თვალსაზრისი/სვეტი ბეჭდურ ან ონლაინ საინფორმაციო მედიაში

"სახელმწიფო პატრიოტი ექსტრემისტების მხარდამხარ"


ლონდარიძე გიორგი_edited.jpg

გიორგი ლონდარიძე 

საუკეთესო დოკუმენტური ფოტო, რომელიც ასახავს ევროკავშირის ფასეულობებს და გამოქვეყნებულია ბეჭდვით ან ონლაინ საინფორმაციო მედიაში

"სოფელი მოხე, ლოცვა ღია ცის ქვეშ"


გვანცა დოლუაშვილი_edited.jpg

გვანცა დოლუაშვილი

EUMM პრიზი მშვიდობის ჟურნალისტიკაში (კონფლიქტის მიმართ სენსიტიური საუკეთესო ჟურნალისტური ნაშრომი, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოში არსებული კონფლიქტების მხარეებს შორის ნდობისა და მშვიდობის აღდგენას)

„უწყვეტი კავშირი“